skip to Main Content
LindFoto.dk - Et godt billede til en god pris. Din fotograf mellem Randers og Viborg - Løser opgaver for private, virksomheder, skoler og institutioner.

Privatlivspolitik hos LindFoto.dk

Hjemmesiden
Hjemmesiden placerer ikke cookies på den besøgendes udstyr.

Personoplysninger
Når en kunde handler med LindFoto.dk indsamles oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Det gøres for at kunne levere de bestilte produkter og for at kunne fakturere og kommunikere med kunden.
Oplysningerne opbevares i et regnskabsprogram i minimum 5 år a.h.t. bogføringslovgivningen, herefter kan kunden få dem slettet, hvis det ønskes.
Kunden kan altid få oplyst, hvilke oplysninger, der er registreret, og kan få dem rettet, hvis de er forkerte.

Personoplysninger udleveres kun til 3. mand, i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere kundens produkter.
Det gælder primært, hvis en anden leverandør skal sende et produkt til kunden.

LindFoto.dk videregiver aldrig oplysninger om kunder til andre formål.

Billeder
For at kunne levere kunden de ønskede produkter – inklusive efterbestillinger gælder følgende:
Alle billeder optaget i forbindelse med en kundeopgave gemmes som udgangspunkt minimum 1 år.
Herefter gemmes som minimum de billeder, som har været bestilt.
Kunden kan, efter en opgave er afsluttet, bede om at få billeder slettet, men har så heller ikke længere mulighed for at lave efterbestillinger.

Bortset fra pasfoto printer LindFoto.dk ikke selv. Alle billeder sendes derfor til et fotolaboratorie, hvor medarbejderne ser billederne, for at kunne printe og pakke ordren.

Boudoir billeder
Ønsker kunden billeder med lidt eller ingen tøj på, eller billeder med seksuelle undertoner, vil LindFoto.dk kræve dokumentation for at kunden er over 18 år – hvis der er tvivl.
Er kunden under 18 år kræves forældres eller værges tilladelse til fotograferingen.

Backup
LindFoto.dk laver onlinebackup af alle billeder og regnskabsoplysninger hos firmaet JottaCloud.
Backup foregår via en krypteret forbindelse og JottaCloud ser ikke billeder og oplysninger.

Markedsføring
LindFoto.dk kan benytte kundefotos til markedsføring på bl.a. egen hjemmeside og Facebookside.
Kunden vil altid blive spurgt først – og kan til enhver tid bede om at få bestemte billeder slettet igen.

LindFoto.dk benytter kunders navn og mailadresse til markedsføring af egne produkter via nyhedsmails.
Kunden har altid mulighed for at frasige sig denne markedsføring.
LindFoto.dk videreformidler aldrig – uden samtykke – oplysninger om kunder til 3. mand m.h.p. markedsføring.

Webshoppen
LindFoto.dk har tilknyttet en webshop, som primært benyttes i forbindelse med fotografering i skoler, institutioner og ved konfirmationer.
Her gælder særlige handelsbetingelser, som kan findes på forsiden af webshoppen – www.skolebestilling.lindfoto.dk

Back To Top